Celem projektu było przeprowadzenie 15 spotkań integracyjno-wytchnieniowych oraz 30 warsztatów terapeutycznych z pensjonariuszami PŚDS Czepów oraz Pęczniew w dniach od 1.08.23r. do 31.01.24 r. Celem bezpośrednim było uspołecznienie osób z niepełnosprawnościami poprzez kontakt z lokalną społecznością. Celem projektu było także spowodowanie sprawczości w samych pensjonariuszach ośrodka w Czepowie, aby poczuli się zauważeni i ważni tak dla siebie jak i w lokalnym środowisku. Zobaczcie fotorelacje. Działo się!